اطلاعاتی جالب راجع به خوک دریایی

خوک دریایی چگونه جانداری است؟

خوک های دریایی گروهی از پستانداران دریایی اند. خوک های دریایی نیمه آبزی و دارای باله اند. خوک دریایی در مناطق مختلف جهان زندگی می کند، این جانداران هم می توانند در آب های قطبی زندگی کنند و هم در آب های استوایی.

hhs2681

ادامه مطلب