جغد شاخ دار عظیم الجثه در محل مسکونی! +تصاویر

جغد شاخ دار عظیم الجثه در محل مسکونی! +تصاویر

ساکنان یک خیابان در بلوار حر شهر مشهد با دیدن یک جغد شاخ دار عظیم الجثه در محل سکونتشان با تماس به سامانه ۱۲۵ از آتش نشانان کمک خواستند، این پرنده درپی هماهنگی با مسئولان ذیربط برای نگهداری تحویل سازمان محیط زیست استان خراسان رضوی شد.

2016516214033645350a

جغد شاخ دار عظیم الجثه در محل مسکونی! +تصاویر

,جغد,جغد شاخ دار عظیم الجثه,زنده گیری جغد شاخدار در مشهد‎,[categoriy]
,جغد,جغد شاخ دار عظیم الجثه,زنده گیری جغد شاخدار در مشهد‎,[categoriy]
,جغد,جغد شاخ دار عظیم الجثه,زنده گیری جغد شاخدار در مشهد‎,[categoriy]
,جغد,جغد شاخ دار عظیم الجثه,زنده گیری جغد شاخدار در مشهد‎,[categoriy]
,جغد,جغد شاخ دار عظیم الجثه,زنده گیری جغد شاخدار در مشهد‎,[categoriy]
,جغد,جغد شاخ دار عظیم الجثه,زنده گیری جغد شاخدار در مشهد‎,[categoriy]
,جغد,جغد شاخ دار عظیم الجثه,زنده گیری جغد شاخدار در مشهد‎,[categoriy]
,جغد,جغد شاخ دار عظیم الجثه,زنده گیری جغد شاخدار در مشهد‎,[categoriy]
,جغد,جغد شاخ دار عظیم الجثه,زنده گیری جغد شاخدار در مشهد‎,[categoriy]

,جغد,جغد شاخ دار عظیم الجثه,زنده گیری جغد شاخدار در مشهد‎,[categoriy]

ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

دیدگاهی ارسال نشده است!